OFERTA UBEZPIECZEŃ

   TU Europa S.A.

 
Ubezpieczenia turystyczne są po to aby zapewnić sobie i najbliższym bezpieczne podróżowanie i spokojny wypoczynek.
 
Dlatego w naszym biurze mogą Państwo zakupić szereg różnego rodzaju ofert ubezpieczeniowych:
 
  •  Travel World - ubezpieczenie TRAVEL WORLD zapewnia pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie choroby lub wypadku podczas podróży zagranicznej, kompleksową pomoc w podróży, wypłatę świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, ochronę w razie utraty lub uszkodzenia bagażu oraz ochronę na wypadek wyżądzenia nieumyślnych szkód osobom trzecim. Ubezpieczenie zapewnia ochronę również podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej.
  • Travel World the Best - ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę w celach: turystycznych, prywatnych a wymagających szerokiego zakresu ubezpieczeń. W cenie pakietu znajdują się: ubezpieczenie kosztów leczenia (KL), następst nieszczęsliwych wypadków (NNW), bagażu podrónego (BP), odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenia KONFORTOWA KIESZEŃ (KK) oraz ubezpieczenie mieszkania (MD) na czas wyjazdu zagranicznego. Ubezpieczenie zapewnia dodatkowo ochronę w przypadku następst chorób przewlekłych oraz podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz sportów wysokiego ryzyka.
  • Travel World Długoterminowe - dla podróżujących dłużej proponujemy ubezpieczenia długoterminowe do 90, 180 lub 365 dni w bardzo atrakcyjnych cenach! Ubezpieczenie obejmuję każda dowolna liczbę podróby w okresie ubezpieczenia długoterminowego, z zastrzeżeniem, iż jednorazowa podróż nie może przekraczać 45 dni.
  • SPORT&FUN kompleksowe ubezpieczenie sportów - ubezpieczenie to jest przeznaczone dla: osób łączących pasję podróżowania z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Zabezpieczy klienta i jego sprzęt, na wypadek gdy podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka ulegniesz wypadkowi. Działa w sytuacji, gdy:nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek utrudni lub uniemożliwi klientowi podróżowanie lub uprawianie hobby sportowego.
  • OC sportowe- ubezpieczenie dla osób podróżujących w Polsce i za granicą prowadzących aktywne życie lub uprawiających sportu amatorsko lub wyczonowo, obejmuje: ubezpieczenie sprzętu sportowego (SR) i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
  • NNW Polska -  zapewnia kompleksową ochronę klientów indywidualnych i grup podróżujących na terytorium Polski oraz strefie przygranicznej krajów sąsiadujących z Polską. 
  • Koszty rezygnacji - ubezpieczenie to umożliwia odzyskanie 100% poniesionych wydatków finansowych, gdy ubezpieczony będzie musiał zrezygnować lub przerwać podróż.
 
kursy walut

czas na świecie
12:04 Szczecin
12:04 Warszawa
20:04 Tokio
14:04 Moskwa
06:04 Nowy Jork
15:04 Dubaj
12:04 Rzym
11:04 Londyn

al. Bohaterów Warszawy 15/16
70-370 Szczecin, I p., pok. 114


(+48) 887 403 330
(+48) 575 441 143
(+48) 665 356 086


pielgrzymkibm@gmail.com

Copryight by KUPERTYN 2019 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej